Teknik på Malling Varmeværk

Varmeværket har 2 varmecentraler, selve værket med produktion og administration på Dampmøllevej, og et veksleranlæg i sydbyen, Balskærvej.
Varmeværket har 3 oliefyrede kedler med en max effekt på 12,5 MWh svarende til en indfyret oliemængde ved max last på 1250 liter olie i timen.
De oliefyrede kedler er kun i drift, når der er behov for spids eller reservelast, ved normal driftsform leveres varmen fra Studstrupværket og Affaldsforbrændingen via transmissionsnettet til vores 2 vekslerstationer.
Info:
  • Lager olietank 100.000 liter
  • Vekslerstation 1 består af 2 stk. varmevekslere på 12.0 MWh.
  • Vekslerstation 2 består af 2 stk. varmevekslere på 4.0 MWh.
  • Varmen fra Studstrupværket og affaldsforbrændingen kommer med en temperatur på 125 gr. og 25 bars tryk, afhængig af årstiden.
  • Ledningsnettet består af 35 km. Hovedledning og 24 km stikledning