Bestyrelsen


Malling Varmeværk er et AmbA (Andelsselskab med begrænset ansvar) der har 2090 forbrugere.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabets afslutning, som går fra 1-1 til 31-12.


Generalforsamlingen vælger Varmeværkets bestyrelse, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen fordelt med 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.


Endvidere vælger generalforsamlingen rådgiver og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen.


Malling Varmeværk blev aflagt stiftende generalforsamling den 27. november 1963, hvor der på dette tidspunkt var 130 anmeldelser (forbruger). Indtil 1987 blev brugt Varmeværket brændstofolie som brændsel, og siden blev langt den overvejende del af enegiforsyningen pumpe fra Studstrupsværket til Malling.


E-mail til bestyrelsen

Formand
Torben Lokjær

Næstformand 
Jan Brinck

Mobil 25102314

Alex Nielsen

Jørgen Bjerg

Leo Pedersen