Prisberegneren kan bruges hvis man har et oliefyr eller el som opvarmningskilde.

Beregningsgrundlaget i prisberegneren for Malling By i 2020:

Fjernvarmeprisen:

Abonnement pr. år:      562,50 kr. incl. moms

Pris pr. kvm. bolig:         25,00 kr. incl. moms

Pris pr. MWh:               600,00 kr. incl. moms

 

1000 kWh el omregnes til en MWh fjernvarme

1 liter olie omregnes til 0,88 MWh. På baggrund af en brændværdi på 10,08 kWh/L og en virkningsgrad på 0,875