Varsling af prisforhøjelse

18. oktober 2023

Malling Varmeværk varsler en prisstigning på fjernvarmen i 2024 på 29%.

Læs vedhæftede brev, som sendes til alle vores forbrugere som individuel varsling!