Vekslercentralen Balskærvej 13

24. november 2020

Som nogle sikkert har bemærket er der opstillet 2 containere foran vekslercentralen som indeholder en oliekedel og en olietank.

Den daglige varmeforsyning bliver leveret via et transmissionsnet hvor varmen kommer dels fra Studstrupværket og dels fra affaldsforbrændingen ved Lisbjerg, som er en meget driftssikker varmekilde.

Det sker dog en gang imellem at der er udfald på transmissionsnettet af kortere eller længere varighed. For at vi kan sikre vores forbrugere varme er der behov for en reservelast.

Denne løsning med oliecontaineren er en midlertidig foranstaltning og Malling Varmeværk er i gang med en løsning der muligvis bliver el baseret.