Nyt fra Borgermødet den 1. november 2021

5. november 2021

På et velbesøgt borgermøde fremlagde de forskellige oplægsholdere deres perspektiv på "Grøn og bæredygtig energiforsyning i Malling"

Mødet blev afsluttet med en livlig debat med spørgsmål fra salen.

Alle spørgsmål og svar vil blive præsenteret på denne hjemmeside hurtigst muligt. Også de spørgsmål, som ikke blev besvaret på selve mødet.

Hold derfor løbende øje med vores hjemmeside, der kommer nyt.

Se de præsenterede oplæg i vedhæftede fil!

 

DOWNLOAD
Slides fra Borgermødet 1/11-2021